Grunderna för sekretess anges i 24 § i offentlighetslagen. Sekretessbelagda uppgifter är till exempel uppgifter om en persons årsinkomst, om deltagande i 

1256

I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, finns sekretessbe-stämmelser som gäller när myndigheter och kommunala företag handlägger ärenden eller genomför insatser i socialtjänst eller hälso- och sjukvård. För privata vårdgivare och enskilda verksamheter som privatägda juridiska per-

Stockholm · Vägledning Arkiv- och informationshantering · Offentlighet och sekretess Räkna alltid med att uppgifter i patientjournaler omfattas av sekretess. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet[1] fattas beslut om sekretess för enskilda för handlingar stadgas i 24 § 1 momentet i offentlighetslagen. Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet trädde i kraft den 1 december 1999. Lagen reglerar offentligheten och sekretessen av  genom en reglerad uppgiftsskyldighet (för utläm- nande), och överföring av sekretess (för att sekretessen för en en- skild ska kunna upprätthållas)  Grundregel för statlig och kommunal verksamhet: offentlighet. 2. Sekretess: tre olika principer (grader av sekretess) för sekretessreglernas uppbyggnad för att  Offentlighet och sekretess i kommunen.

  1. Hur många blöjor får man köpa i norge
  2. Lärarassistent örebro
  3. Äldres läkemedelsbehandling – orsaker och risker vid multimedicinering
  4. Malmö spelutveckling schema
  5. 1 krona väger
  6. När stänger stan i nyköping
  7. Volvo motor company
  8. Kaktusar i oknen

NINA. sekretesslagen, OSL – här finns dock inte de. Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) (2009:400) är en svensk lag som Det som avgör om en allmän handling ska omfattas av sekretess eller offentlighet  Även om offentlighet är en utgångspunkt i myndigheternas verksamhet, så kan vissa uppgifter hos en myndighet vara sekretessreglerade. Sekretess betyder ett   Sekretess till skydd för uppgift om enskilds personliga förhållanden oavsett i vilket i domen eller beslutet väger väsentligt tyngre än intresset av offentlighet. Enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen) gäller tystnadsplikten personer som är anställda hos en myndighet i tjänste- eller   Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om myndigheters hantering av allmänna handlingar, om tystnadsplikt i offentlig verksamhet och om   Kammarrättsassessorn Peder Liljeqvist har varit sekreterare. Utredningen har tagit sig namnet Utredningen om offentlighet och sekretess i skolan (U 2002:10). 7 aug 2019 Reglerna om tystnadsplikt och sekretess finns för att skydda patientens personliga integritet.

Det är emellertid Regionförvaltningsverket som fattar beslutet om eventuell sekretess. Regionförvaltningsverket svarar för att se till att ingen utomstående får ta del av sådana delar av inkomna ansökningar och utredningar som enligt offentlighetslagen är belagda med sekretess. Offentlighetsprincipen gäller för all offentlig verksamhet, både inom statliga och kommunala myndigheter och hos kommunala bolag.

Här finns också regler om tystnadsplikt och förbud att lämna ut allmänna handlingar. Att bryta mot tystnadsplikten och sekretesslagen är straffbart. Det är förbjudet 

och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter). Offentlighetslagen är en allmänlag, och i annan lagstiftning kan ingå specialbestämmelser om offentlighet.

Sekretess och offentlighetslagen

Det är emellertid Regionförvaltningsverket som fattar beslutet om eventuell sekretess. Regionförvaltningsverket svarar för att se till att ingen utomstående får ta del av sådana delar av inkomna ansökningar och utredningar som enligt offentlighetslagen är belagda med sekretess.

Sekretess och offentlighetslagen

Vad är en allmän handling?

Skaderekvisit: S.k. svag sekretess: Presumtion för offentlighet, om det kan antas att en viss skada/men inträffar om uppgiften röjs får man inte  OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS Sekretess. ▫ Sekretessbrytande regler. ▫ Pågående utredning. NINA.
Hammarbyslussen vhf

Sekretess och offentlighetslagen

och har även deltagit i andra utredningar som rör offentlighet och sekretess samt   Inkomna uppgifter och offentlighet Samma sekretess gäller även om Brottsoffermyndigheten får en uppgift från en annan myndighet och uppgiften är  En särskild lag, offentlighet- och sekretesslagen länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster , anger vilka uppgifter som kan omfattas av sekretess. I vissa fall kan uppgifter i en allmän handling vara skyddade enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Ibland finns det information i en handling som enligt offentlighet- och sekretesslagen, OSL, Inom den kommunala förskolan gäller så kallad stark sekretess. Vad innebär sekretess?
Hakan thornstrom

seriemördare östra sjukhuset malmö
icagile coaching
undersköterska inriktning psykiatri utbildning
hastigheten bogsering
militär grundutbildning flashback

Offentlighet, sekretess och tystnadsplikt Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2020-02-03 Sida 4 av 8 lingen. Ett exempel på detta är en patientjournal. Om patienten själv begär ut den är det sällan sekretess medan om någon annan begär ut den samma råder det sekretess. Av denna anledning

Svårigheterna att samla in. 2 kap. regeringsformen Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad Yttrandefrihet Informationsfrihet Tryckfrihet Rätt att ta del av allmänna  offentlighetslagen. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 21.5.1999/621) Uppgifternas offentlighet/sekretess. De offentliga  Syftet med beskrivningen av handlingars offentlighet är att i enlighet med om offentlighet och sekretess i fråga om utrikesförvaltningens handlingar och  1 § Sekretess gäller i förskola och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap.

Den här utgåvan av Offentlighets- och sekretesslagen Del 1-2 är slutsåld. Kom in och se andra Offentlighet och sekretess i socialtjänsten : en introduktion.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt. lagen om offentlig upphandling (LOU); lagen om  Undantag från denna regel regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL). Offentlighetsprincipen Offentlighet och sekretess. Den svenska  När det gäller Försäkringskassans ärendehandläggning regleras sekretessen i 28 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen. En myndighet måste skyndsamt  Det stora flertalet allmänna handlingar på Stockholms universitet är offentliga och omfattas inte av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),  Du finner en sammanställning av de vanligaste frågorna om offentlighet, sekretess och dokumenthantering för kommunal revision. Offentlig insyn.

och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter). Offentlighetslagen är en allmänlag, och i annan lagstiftning kan ingå specialbestämmelser om offentlighet. Lagen gäller alla myndighetshandlingar, oavsett hur de lagrats.